Styrelse

Anna Bolin
Ordförande
anna@9annagram.se
0704-923330

Anna-Lena Wihlborg
Sekreterare
wihlborgannalena@gmail.com
0702-07 79 05

Anne-Marie Budja
Kassör
annabudja@hotmail.com
[tfn]

Cicci Lyckow Bäckman
Webbansvarig
clb@lyckowbackman.se
0708-606 104

Eva Hultman
Medlemsansvarig
eva.m.hultman@gmail.com
0739-48 68 98

Ellen Krogh
Suppleant
ellen@9newhabit.se
070-510 21 20

Helen Mattson
Suppleant
helen.mattsson@live.se
[tfn]

Tina

Tina Tornell
Adjungerad/Ansvarig Internationella kontakter
tina.tornell@enneagramcenter.se
0763-19 56 64

Har du spanat in medlemsrummet?

>