Anna-Lena

Namn: Anna-Lena Wihlborg
Styrelsepost: Suppleant
Enneagramtyp:
Åtta med Sjuaflygel
Dominerande instinkt: Sexuell


Anna-Lena berättar: Jag kom i kontakt med Enneagrammet första gången under en middag hos en väninna som hade gått en kurs, det var tidig vår 2014 och jag anmälde mig direkt till närmaste lärare. Jag blev imponerad när jag insåg att denna går på djupet och är mycket mångfacetterad när man väl sätter sig in i ämnet.

Jag upplever att jag kom hem när jag läste om de olika strategierna, men det är när jag lärde mig mer om bland annat instinkterna och Tritypes som jag riktigt fastnade. Att det sedan inte handlar om personligheter utan strategier att hantera livet.

Har du spanat in medlemsrummet?

>