Enneagrammet

Vad är Enneagrammet?

Ordet enneagram kommer från grekiskan och refererar till en cirkelfigur med nio (ennea) punkter/tecken (gramma). Själva enneagramsymbolen är mycket gammal och finns dokumenterad tusentals år tillbaka i tiden, men personlighetstypologin (som är vad vi menar när vi säger Enneagrammet och som den här föreningen arbetar med) sattes samman under andra hälften av 1900-talet av bolivianen Óscar Ichazo. (Den som är intresserad av modellens historia hittar en kort men välutbyggd beskrivning i boken Enneagrammets visdom av Don Riso och Russ Hudson.) Personlighetstypolgin beskriver nio personlighetstyper i termer hämtade från både modern psykologi och andlig/filosofisk tradition.

De olika personlighetstyperna har olika strategier för att hantera livet, och vi börjar utveckla och använda vår typs strategier redan i tidig barndom. Strategin påverkar i hög grad vår självuppfattning och vårt beteende och är ett komplext system som delvis är omedvetet för oss. Som vuxna gör vår djupa identifikation med det vi kommit att uppfatta som ”sådan jag är” att våra valmöjligheter och vårt sätt att uppfatta tillvaron begränsas. Kunskapen om Enneagrammets personlighetstyper visar oss våra mönster och öppnar därmed för möjligheten till mognad och fördjupning. Den ger också en unik inblick i och förståelse för andras sätt att tänka, känna och agera.

Enneagrammet används flitigt av privatpersoner, organisationer och företag över hela världen. Det lärs även ut på många universitet i USA (bl. a. Stanford), Spanien och Chile.

Har du spanat in medlemsrummet?

>