Lär dig mer!

Här hittar du mer information om Enneagrammet

Eftersom Enneagrammet är ett öppet verktyg som ingen äger finns det mängder av fakta och kunskap att hämta genom böcker, artiklar, hemsidor, Youtube-klipp m.m. Nedan har vi listat några tips där du kan lära dig mer.

Det finns också en mängd olika indikatorer (test) på internet – både gratis och de som kostar pengar. Från föreningens sida vill vi betona att man inte kan hitta sin Enneagramtyp genom att bara fylla i en indikator. Enneagrammet visar på underliggande – ofta omedveten – motivation bakom beteenden, vilket är svårt att fånga upp i ett test. Därför är en indikator bara en fingervisning och man bör ta hjälp av en erfaren Enneagramspecialist för att analysera den. Men framförallt bör man förstås utforska de en del av alla de beskrivningar som finns och prata med människor som känner en väl för att höra vad de känner igen.

Böcker

På svenska:

Ur ett kristet perspektiv:

På danska

Claus Roager Olsen, Susanne Povelsen: Enneagrammet

På engelska

  • Don Riso och Russ Hudson: Discovering Your Personality Type: The Enneagram Questionnaire
  • Don Riso och Russ Hudson: Personality Types
  • Don Riso och Russ Hudson: Understanding the Enneagram
  • Don Riso och Russ Hudson: Enneagram Transformations
  • Helen Palmer: The Enneagram in Love and Work
  • Kathleen V Hurley, Theodore E Dobson: What´s my type

Har du spanat in medlemsrummet?

>