Etiska riktlinjer

Att uppmuntra till ett etiskt användande av Enneagrammet är centralt inom IEA (International Enneagram association). Alla IEA:s medlemmar ska hålla sig till IEA:s allmänna etiska riktlinjer.

IEA:s allmänna etiska riktlinjer:

Enneagrammet kan användas av enskilda individer och av yrkesutövare från en mängd olika bakgrunder som t.ex; utbildare, organisationskonsulter, konstnärer, terapeuter, andliga ledare och medicinska yrkesutövare och andra som använder det i en ständigt växande samling av sammanhang och användningsområden. Eftersom Enneagrammet är ett så kraftfullt och djupgående system för att förstå mänskliga egenskaper är det viktigt att de som använder systemet tillsammans med andra gör det på ett värderingsgrundat, etiskt sätt.

Vi uppmuntrar varje yrkesutövare att använda Enneagrammet inom sitt utbildnings- och kunskapsområde. Till exempel förväntar vi oss att organisationskonsulter använder systemet för organisationsutveckling, teamutveckling och ledarutveckling; att coacher använder det med klienter för att hjälpa dem utvecklas personligen och arbetsmässigt. Varken organisationskonsulten eller coachen skulle ge sig på att bedriva psykoterapi med individer som har allvarliga känslomässiga problem eftersom sådan terapi är ett område för licensierade psykologer och andra proffs inom området. På samma sätt bör de som använder Enneagrammet i organisationer vara kunniga på organisationskonsultation.

Enneagrammet är i första hand ett verktyg för självinsikt och personlig utveckling

Att medvetet ha fokus på vår motivation och våra beteenden hjälper oss att undvika de vanligaste fallgroparna hos vår typ. Självinsikt handlar om ett konstant ifrågasättande av vår egen agenda och vårt försvar och att utvecklas kräver modet att gå emot de invanda mönstren hos vår personlighet.

Enneagrammet är ett kraftfullt och komplext system som handlar om hur vi människor fungerar och kan utvecklas. Därför är det viktigt att alla som utger sig för att vara Enneagramlärare eller –expert ska ha erforderlig utbildning i Enneagrammet och att de enbart applicerar Enneagrammet inom sitt professionella kunskapsområde.

Enneagrammet är ett system under utveckling så alla som använder det ska vara tydliga med att ge erkännande till andras arbete. Man ska ange sina källor när man undervisar och likaså i all annan kommunikation om systemet. Många har bidragit till det och många kommer att göra det i framtiden också. Vi (IEA) tar på oss att hålla hög metodisk standard för att på så sätt uppmuntra till en kollegial atmosfär där vi delar med oss av vår kunskap.

”Typ” ger inte en fullständig beskrivning av en individ

Enneagrammet säger ingenting meningsfullt om en persons historia, kvalitén på deras karaktär, intelligens eller talanger. Människor är mer än sin enneagramtyp. Det är särskilt viktigt att tänka när man använder Enneagrammet på arbetsplatser.

Vi låter andra upptäcka sig själva i så stor utsträckning som möjligt

Enneagrammet har djupgående påverkan på människor. Det är som mest effektivt när vi låter andra själva hitta sin typ heller än att anta att vi känner dem bättre än de känner sig själva. Vi strävar efter att vara känsliga för andras reaktioner, deras förändrade bild av sig själva och deras behov av att integrera ny kunskap.

Enneagrammet inspirerar till medkänsla med andra; det ska inte användas som ett verktyg för att göra stereotyper av människor.

När vi förstår intentionen och logiken bakom andra typer blir vi mindre benägna att avfärda, döma eller förminska varandra. Vi lyssnar noggrant på individers historia och förstår att bara för att vi vet en persons typ betyder inte det att vi känner den personen. All stereotypning innehåller antagandet att vi redan vet allt om en persons beteende och motivation. Stereotypning begränsar utveckling och nya möjligheter i nuet.

Ingen äger Enneagrammet

Enneagrammet kan inte kontrolleras, monopoliseras eller hållas undan från öppen diskussion. Att begränsa rätten att kommunicera, utveckla och dela information om systemet går emot IEAs anda som är att vara en global lärande gemenskap.

Systemet uppmuntrar lärare och utövare att vara en förebild för förändring

Enneagrammet utmanar lärare och utövare att själva förkroppsliga arbetet med personlig utveckling och förändring. Att vara levande exempel på en självutforskande attityd och verklig praktisk förändring i utvecklingens tjänst.

Enneagrammet hjälper oss “vakna” och utvecklas ifrån våra vanor och återkommande defensiva mönster. Som den lärande organisation vi är ska vi alla hjälpas åt att påminna andra om våra skillnader och nödvändigheten av respekt för olika synpunkter. Att följa doktriner och teori är mycket mindre viktigt än att hålla ett öppet samtalsklimat.

Har du spanat in medlemsrummet?

>